[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

மணமாற வாழ்த்தும்

இனிய உழவர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்

Pongal Wishes

வியர்வையை வித்தாக்கி, உழைப்பை உரமாக்கி, அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து, நம் அனைவருக்கும் அமுத உணவளிக்கும் தெய்வமாகிய உழவர்களுக்கு எனது இனிய உழவர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

Jallikattu Wishes

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க ஜல்லிக்கட்டு!!

[Your Name]

DMCA.com Protection Status Protected by Copyscape